სიკვდილით დასჯის გამოყენება იმ პირთა მიმართ, რომელთაც არ შესრულებიათ 18 წელი

სიკვდილით დასჯის გამოყენება იმ პირთა მიმართ, რომელთაც არ შესრულებიათ 18 წელი

E. Death penalty: application to persons under age o

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-6 მუხლის მიხედვით ს.დ-ის განაჩენი არ შეიძლება გამოტანილ იქნეს იმ დანაშაულისათვის, რომელიც 18 წელზე ახალგაზრდებმა ჩაიდინეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ არავის (მათ შორის სრულწლოვანებს) არ შეიძლება მიესაჯოს სიკვდილით დასჯა იმ დანაშაულისათვის, რომელიც მათ 18 წლამდე ასაკში ჩაიდინეს.

See also: სიკვდილით დასჯა, სიცოცხლის უფლება

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……