სკლეროთერაპია

სკლეროთერაპია მასკლეროზირებელი ნივთიერებების გამოყენებას გულისხმობს, რაც იწვეევს ვარიკოზულად გაგანიერებული ვენების ფიბროზულ გადაგვარებასა და სკლეროზს, შედეგად კი ხდება პათოლოგიური ვენების შეზრდა. http://www.medgeo.net/2012/11/11/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%90/