სკლეროთერაპია

მცირეინვაზიური მეთოდის მოცემული სახეობა გამოიყენება პირველი-მესამე ხარისხის ბუასილის მქონე პაციენტების სამკურნალოდ, ასევე სისხლდენის შესაჩერებლად. სკლეროთერაპიის   არსი გამოიხატება იმაში, რომ სპეციალური ნემსის და ანოსკოპის საშუალებით ჰემოროიდულ კვანძებში შეჰყავთ მასკლეროზირებელი პრეპარატები. ამ პრეპარატების ზემოქმედებით კვანძებში არსებული სისხლძარღვები გარდაიქმნება შემაერთებელ ქსოვილად, რის შედეგადაც კვანძი საგრძნობლად მცირდება ზომაში და სისხლდენა წყდება.   http://www.medgeo.net/2012/11/30/%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%90-2/