სტრატეგიული კენჭისყრა

სტრატეგიული კენჭისყრა – Strategic Voting  – არაგულწრფელი კენჭისყრა, როდესაც ამომრჩეველი ფიქრობს, რომ ამგვარი კენჭისყრა უფრო სასურველ შედეგს გამოიღებს. ზოგჯერ მას ”ტაქტიკურ კენჭისყრას” უწოდებენ. ამ შემთხვევაში ამომრჩევლები უარს ამბობენ ხმა მისცენ იმ კანდიდატს, ან პარტიულ სიას, ვისაც უპირატესობას ანიჭებენ ვინაიდან თვლიან, რომ სხვა კანდიდატებისათვის ან პარტიული სიებისათვის მიცემული ხმები უკეთეს შედეგს გამოიღებს. ტაქტიკური ამომრჩეველი, ვინც თავის ხმას იყენებს არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოსახდენად და არა როგორც ნამდვილი ნების გამოხატვის საშუალებას.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……