უბრალო უმრავლესობის საარჩენო სისტემა

უბრალო უმრავლესობის საარჩენო სისტემა – First Past The Post (FPTP)  – უბრალო უმრავლესობის საარჩევნო სისტემა პლურალურ/მაჟორიტარული სისტემის უმარტივესი ფორმაა. იგი გამოიყენება ერთმანდატიან ოლქებში კანდიდატთა არჩევის დროს. უბრალო უმრავლესობის სისტემის დროს იმარჯვებს ის, ვინც ყველაზე (სხვებზე) მეტ ხმას მოიპოვებს. თეორიულად ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება გაიმარჯვო 2 ხმით, თუ დანარჩენებმა მხოლოდ ერთი ხმა მიიღეს.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……