უდავო არჩევნები

უდავო არჩევნები – Undisputed Elections  – რიგ ქვეყნებში არსებული არჩევნების ჩატარების წესი, რომლის დროსაც თუ არჩევით თანამდებობაზე დარეგისტრირებულია მხოლოდ ერთი კანდიდატი, ის ავტომატურად არჩეულად ითვლება.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……