უმცირესობათა უფლებები

უმცირესობათა უფლებები

E. Minotity rights

უმცირესობები შეიძლება დავყოთ ორ კატეგორიად: 1.უმცირესობები, რომელთა წევრები მოითხოვენ თანასწორობას უმრავლესობასთან, ანუ დისკრიმინაციის სრულ არარსებობას; 2.უმცირესობები, რომლებიც დისკრიმინაციის სრული არარსებობის გარდა მოითხოვენ აგრეთვე განსაკუთრებულ პირობებს. როგორც წესი, ეს პირობებია: საკუთარ ენაზე და საკუთარი ტრადიციების შესაბამისად ადეკვატური დაწყებითი და საშუალო განათლების მიღების უზრუნველყოფა; სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების და სხვა კულტურული და საგანმანათლებლო დაწესებულებების შექმნის და ფუნქციონირების გზით უმცირესობათა კულტურის შენარჩუნების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო ორგანოებში, სასამართლოებში, მმართველობის ორგანოებში უმცირესობებისათვის საკუთარი ენის ზეპირად, ან წერილობით გამოყენებისათვის ადეკვატური შესაძლებლობების შექმნა. პირად ურთიერთობებში საკუთარი ენის გამოყენების უფლება; საოჯახო სამართლის, უმცირესობის წარმომადგენლის სტატუსის, მათი რელიგიური რიტუალების და ინტერესების პატივისცემის უზრუნველყოფა; გარკვეული ხარისხის ავტონომიის უზრუნველყოფა.

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……