ფარმასი

ფარმასი

 1. https://www.facebook.com/groups/291162564420249/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 2. https://www.facebook.com/groups/ixalisegaerteikaifejigarzejigar/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 3. https://www.facebook.com/groups/1391409797672345/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 4. https://www.facebook.com/groups/1500587290200200/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 5. https://www.facebook.com/groups/medgeo.net/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 6. https://www.facebook.com/groups/247494928965311/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 7. https://www.facebook.com/groups/1018058478275186/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 8. https://www.facebook.com/groups/524122907784135/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 9. https://www.facebook.com/groups/1734194590183052/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 10. https://www.facebook.com/groups/1560285540859185/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 11. https://www.facebook.com/groups/817768841623117/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600
 12. https://www.facebook.com/groups/640519926095047/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=323334724355600

მომსახურებები ფარმასისათვის

 1. სპეციალური მომსახურებები ფარმასის წევრებისათვის >>>

ფარმასის წევრთა განცხადებები

 1. განცხადება სტუდენტებისა და დედიკოებისათვის
 2. დასაქმება ფარმასში