ფაქტების დადგენის ჯგუფები

ფაქტების დადგენის ჯგუფები

E. Fact-finding missions

საერთაშორისო დავათა მშვიდობიანი გადაწყვეტის საშუალება. ეს პროცედურა გამოიყენება დავის მიზეზის ან შეთანხმების დარღვევის ფაქტის დასადგენად. პროცედურა შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენებას, მაგალითად: მხარეთა მოსმენას, მოწმეების დაკითხვას, ადგილზე დათვალიერებას, მტკიცებულებათა მოძიებასა და ა.შ. პროცედურის განსახორციელებლად ხშირად იქმნება შერეული კომისიები, რომელთა ფორმირება ხდება სხვადასხვა წესით. შემთანხმებელი კომისიის ფორმირებას ახდენენ როგორც მხარეთა შეთანხმების, ისე მესამე მხარის წარმომადგენლები. ხშირად ფდ-ს ახორციელებს არა შერეული კომისია, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაცია, მისი ორგანო ან ამ ორგანოს თანამდებობის პირი \nფდ-ის ჯგუფი აქტიურად გამოიყენება ადამიანის უფლებათა დარღვევის ადგილზე შესწავლის მიზნით. ეს შეიძლება ხდებოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციისა (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო, ევროპის კავშირი, დსთ და სხვ) და იმ სახელმწიფოს შეთანხმებით, რომლის ტერიტორიაზე მოხდა (ხდება) ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევა ან ეს ხდება ორგანიზაციის ცალმხრივ გადაწყვეტილებათა საფუძველზე კონკრეტული სახელმწიფოს დაუკითხავად (მაგ., გენოციდის, ეთნიკური წმენდის, წამების და სხვ. ფაქტები).

Source: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] – თბ., 2005 – 283გვ. ; 23სმ. – ISBN 99940-0-877-3 : [ფ.ა.]

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……