ფსიქოსემანტიკა

ფსიქოსემანტიკა

70–იან წლებში აღმოცენებული ექსპერიმენტული პარადიგმა, რომელიც შეისწავლის მნიშვნელობათა ინდივიდუალური და ჯგუფური სისტემების გენეზისს, აგებულებასა ადა ფუნქციონირებას; ექსპერიმენტულად იკვლევს ცნობიერებაში მნიშვნელობათა არსებობის მრავალგვარ ფორმას (ყოველდღიურ ცნებებს, ხატებს, სიმბოლოებს, კომუნიკაციურ და რიტუალურ ქმედებებსა და სხვ.). ფ. ეყრდნობა მნიშნელობათა სემანტიკური მსავსების დასადგენ მეთოდთა (ასოციაციურ, მრავლობითი, იდენტიფიკაციის, სემანტიკური დიფერენციალის, კლასიფიკაციის, სკალირების, დახარისხებისა და სხვ.) ერთობლიობას და იყენებს მრავალგანზომილებიანი სტატისტიკის ტექნოლოგიურ ინსტრუმენტარიებს. ფ–ის ძირითადი მეთოდია სემანტიკური სივრცეების აგება, რომელიც განიხილება ცნობიერების მოდელურ ოპერაციონალისტურ ანალოგად. ფ–ის გამოკვეთილი ინტერდისციპლინური ხასიათი განაპირობებს ამ მიდგომის წარმატებით გამოყენებას არა მარტო ზოგად და სოციალურ ფსიქოლოგიაში, არამედ სოციალურ მეცნიერებათა მრავალ სფეროში, მათ შორის სოციოლოგიასა და პოლიტილოგიაში, აგრეთვე, ეთნოლოგიასა და კულტურის სხვა მეცნიერებებში.

Source: სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი / [სარედ.: ჯგუფი: ედუარდ კოდუა და სხვ. ; გამომც.: ლაშა ბერაია] – თბ. : ლოგოს პრესი, 2004 – 351გვ. ; 20სმ. – (სოციალურ მეცნ. სერია/რედ.: მარინე ჩიტაშვილი). – ISBN 99928-926-9-2 : [ფ.ა.]

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……