ფურშეტების სახეები და ტიპები


მინი ქეითერინგი
საჭმელი გამოძახებით
პიცა გამოძახებით
ხინკალი გამოძახებით

დღესასწაულები
საახალწლო ფურშეტი
ფურშეტი (ქეითერინგი) რელიგიური, კულტურული და დიეტური სპეციფიკის გათვალისწინებით

ქორწინება
ფურშეტი (ქეითერინგი) ნიშნობისათვის
ფურშეტი (ქეითერინგი) ქორწილისათვის
ფურშეტები ხელის მოწერის დროს
ფურშეტები ვერცხლისა და ოქროს ქორწილის დროს – საავტორო ქეითერინგი

დაბადების დღეები
ფურშეტი დაბადების დღისათვის
ფურშეტი (ქეითერინგი) იუბილისათვის

მასობრივი ქეითერინგი
ქეითერინგი (ფურშეტი)  ფესტივალებისათვის (ღვინის, ყველის, ეთნიკური და სხვა)
ქეითერინგი (ფურშეტი) მასობრივი ღონისძიებებისათვის
ქეითერინგი მიტინგებისათვის

სოციალური ქეითერინგი
სოციალური ქეითერინგი
ფურშეტი  ბავშვებისათვის

ქეითერინგი მიზნობრივი ღონისძიებებისათვის
ქეითერინგი (ფურშეტი) მოკლე საქმიანი შეხვედრებისას
ფურშეტი ოფიციალური ღონისძიებებისას
ფურშეტი (ქეითერინგი) დისერტაციისათვის
VIP-ქეითერინგი
ფურშეტი (ქეითერინგი)  წვეულებებისათვის ზოგადად
ფურშეტი (ქეითერინგი) ფართისათვის
ფურშეტი (ქეითერინგი)  სარეკლამო აქციებისათვის
ფურშეტი (ქეითერინგი)  პრეზენტაციებისათვის
ფურშეტი გამოსაშვები საღამოსათვის
ფურშეტი ლიტერატურული საღამოებისათვის
ფურშეტი საქველმოქმედო საღამოებისათვის
ფურშეტი სალონური შეხვედრებისათვის
ფურშეტი ნათლობისათვის
კორპორატიული ქეითერინგი


ფურშეტები წვეულებები

.