ქალებითა და ბავშვებით ვაჭრობა

ქალებითა და ბავშვებით ვაჭრობა

E. trafficking in women and children

საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულობანი, რომელთა წინააღმდეგ ბრძოლა საერთაშორისო თანამშრომლობასა და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. XX საუკუნის პირველ ნახევარში დაიდო მთელი რიგი ხელშეკრულებებისა, რომლებიც მიმართული იყო ამ დანაშაულებრივ ქმედებათა წინააღმდეგ. ადამიანებით ვაჭრობისა და მესამე პირთა მიერ პროსტიტუციის ექსპლუატაციასთან ბრძოლის შესახებ კონვენციაში, რომელიც ხელმოსაწერად 2.XII.1949 გაიხსნა, ხოლო ძალაში 25.VII.1951 შევიდა, ჩამოთვლილია ქმედებები, რომელთა ჩადენისათვის კონვენციის მონაწილე მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ, დასაჯაონ დამნაშავე პირები(იხ. 1-ლი და მე-2 მუხლები).

Source: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] – თბ., 2005 – 283გვ. ; 23სმ. – ISBN 99940-0-877-3 : [ფ.ა.]

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……