შშმ პირები

სპეციალური საიტი შშმ პირთა დასაქმების საკითხებზე

  1. აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირებს რიგი პრობლემების გადაჭრის განსაკუთრებული უნარი აქვთ
  2. შშმ პირების რეალიზება, დღესდღეობით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია
  3. გერმანია დიდ ყურადღებას უთმობს აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირების დასაქმებას
  4. მსოფლიოს უმსხვილესმა კომპანია – SAP-მა ინფორმაციული ტექნოლოგიების დარგში სამუშაოდ მოიწვია აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირები