ხარჯვითი ნაწილის კლასიფიკაცია

ხარჯვითი ნაწილის კლასიფიკაცია

E. Classification of Expenditure

ევროკავშირის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მოიცავს სავალდებულო და არასავალდებულო ხარჯებს. სავალდებულო ხარჯების რაოდენობა სამართლებრივად განსაზღვრულია ხელშეკრულებებით, მეორადი კანონმდებლობით, კონვენციებით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და კერძო კონტრაქტებით. რაც შეეხება არასავალდებულო ხარჯებს, ბიუჯეტის მიმღებ ორგანოებს (საბჭოსა და პარლამენტს) უფლება აქვთ თავად გადაწყვიტონ მათი ოდენობა. საკითხი იმის შესახებ, სავალდებულოა თუ არა ესა თუ ის ხარჯი, ხშირად საბჭოსა და პარლამენტს შორის კამათის საფუძველი ხდება, რადგან პარლამენტს შეუძლია საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხარჯი არასავალდებულოა. იმის გამო, რომ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ხარჯები სავალდებულო ხარჯებად ითვლება, გაერთიანების ბიუჯეტის 45% პარლამენტის კონტროლს არ ექვემდებარება.

Source: ევროპის კავშირი: პოლიტიკა და მმართველი ორგანოები – ცნობარი / შემდგ.: ბიძინა ჯავახიშვილი; რედ.: ნანა ლოლაძე – თბ., 2003 – 64გვ.; 26სმ. – ISBN 99928-0-723-7: [ფ.ა.]

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……