ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი

ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი – Principle of Division of Powers  – დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რომელიც პირველად ფრანგმა ფილოსოფოსმა, პოლიტიკურმა მოაზროვნემ, სოციოლოგმა შარლ ლუი მონტესკიემ (1689-1755)ჩამოაყალიბა. მისი სამართლებრივი თეორიის მიხედვით, სახელმწიფო ხელისუფლება 3 შტოსგან უნდა შედგებოდეს: აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებებისაგან, რომლებიც დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ და ანგარიშვალდებულნი არიან როგორც ერთმანეთის, ისე ხალხის წინაშე.ამგვარი სისტემა კონტროლის ადეკვატურ მექანიზმებს უზრუნველყოფს და აღკვეთს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……