ხელშეუვალი უფლებები

ხელშეუვალი უფლებები

E. Non-derogatory rights

ადამიანის ზოგიერთი უფლება, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათი განხორციელება არ შეიძლება შეჩერდეს ხელისუფლების კანონიერი აქტით თვით საგანგებო მდგომარეობის დროს. ეს უფლებებია: \ 1. სიცოცხლის უფლება; \ 2. წამების, სასტიკი, არაადამიანური, ან ღირსების დამამცირებელი მოპყრობის და სასჟელის აკრძალვა; \ 3. მონობის, მონებით ვაჭრობის და დამონების სხვა ფორმების აკრძალვა; \ 4. სისხლის სამართლის კანონმდებლობის რეტროაქტიური (უკუქმედების ძალის მქონე) მოქმედების აკრძალვა; \ 5. აზრის, სინდისის, რელიგიის თავისუფლება.

See also: საგანგებო მდგომარეობა

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……