ხმა

ხმა – Vote  – ამომრჩევლის მიერ პარტიის, კანდიდატის ან რაიმე საკითხთან დაკავშირებით პოზიციის არჩევა, რასაც არჩევნების ან რეფერენდუმის დროს ბიულეტენის მეშვეობით გამოხატავს.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……