ჯოხაძე და ჯოხაძე

ჯოხაძე და ჯოხაძე (საადვოკატო ბიუროები)

თბილისი, მ. ლაღიძის ქ. 4, ტელ: (790) 64 44 78, (577) 73 31 32

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები; 4. არბიტრაჟები; 5. ექსპერტიზის ცენტრები; 6. აუდიტორული კომპანიები; 7. იურიდიული მომსახურება; 8. ნოტარიუსები; 9. ორგანიზაციების რეგისტრაცია

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……