ჰერის კვოტა

ჰერის კვოტა – Hare Quota  – კვოტა, რომელსაც სახელწოდება ინგლისელი იურისტის, სერ ტომას ჰერის პატივსაცემად დაერქვა. მან 1859 წელს შეიმუშავა კვოტების მეთოდი პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემისათვის. ეს არის კვოტის განსაზღვრის უმარტივესი მეთოდი. ე.წ. ბუნებრივი კვოტა: ნამდვილი ხმების რაოდენობა(X) იყოფა გადასანაწილებელი მანდატების რაოდენობაზე(Y) (კვოტა = X/Y)    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……