შემთხვევა – ქმედუნარიანობის შეზღუდვა გარიგებით

შემთხვევა: დედის  გარდაცვალების  შემდეგ  ქეთევანმა  მიიღო  მემკვიდრეობით  სახლი.  მემკვიდრეობის  მიღების  შემდეგ  ქეთევანმა  სახლის  გაყიდვა  გადაწყვიტა,  თუმცა  ქმარმა  ცოლისგან  მიიღო  ხელწერილი,  რომლითაც  ცოლი  ვალდებულებას  ღებულებდა  სახლი  გაეყიდა  მხოლოდ  ქმრის  თანხმობით.ქმარი  მივლინებაში  წავიდა  და  ამ  დროს  ქეთევანმა  სახლი  მიჰყიდა  შალვა  წიკლაურს.  ქმარმა  Read More …