კაზუსის ამოხსნა #2 – ნიმუში

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ჩხუბის  დროს  გიორგიმ  ოთარს  დანით  მიაყენა  დაზიანებები  გულმკერდის  და  მუცლის  არეში,  რის  შედეგადაც  იგი  მსხვერპლის  გადარცვალებაში  სრულიად  დარწმუნებული,  შემთხვევის  ადგილიდან  მიიმალა.  ის  მივიდა  მეგობრის  სახლში  და  უამბო  მომხდარი.  ორივე  ერთად  დანაშაულის  ადგილზე  კვალის  წასაშლელად  Read More …