საერთაშორისო ორგანიზაციების ცნება, სახეები და იურიდიული ბუნება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com Leave  a  reply საერთაშორისო  ორგანიზაციები  მუდმივი  სახელმწიფოთშორისო  დაწესებულებებია,  რომლებიც  ხანგრძლივი  ვადით  ან  უვადოდ  იქმნება  პოლიტიკური,  ადმინისტრაციული,  ეკონომიკური,  კულტურული  და  სხვა  მიზნების  განსახორციელებლად. საერთაშორისო  ორგანიზაციები  ორ  დიდ  ჯგუფად  იყოფა:  სამთავრობათშორისო  და  არასამთავრობო  ორგანიზაციებად. სამთავრობათაშორისი  საერთაშორისო  Read More …