შვილების წარმოშობის დადგენა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ალბათ  უამრავი  ქალისთვის  წარმოადგენს  პრობლემას  ეს  საკითხი.  კითხვის  ნიშნის  ქვეშაა  ალიმენტის  დადგენის  საკითხი,  ბავშვისათვის  გვარის  მიცემა,  წილი  მემკვიდრეობიდან  და  ა.შ  ,  მაგრამ  ამჯერად  ერთ  კონკრეტულ  მუხლზე  მინდა  გავამახვილო  ყურადღება,  კერძოდ  1190-ე  მუხლის  მიხედვით 1)შვილის  Read More …