გაუპატიურება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com გუშინ  ვისმენდი  ისტორიებს  ძალადობის  მსხვერპლთა  შესახებ  და  აღვშფოთდი.  ქალებმა  ჯერ  კიდევ  არ  იციან,  რომ  ნებისმიერი  სახის  ძალადობის  განხორციელების  შემთხვევაში,  მათ  აუცილებლად  უნდა  მიმართონ  სამართალდამცავ  ორგანოებს. საქართველოს  სისხლის  სამართლის  კოდექსის  თანახმად  სქესობრივი  ხასიათის  დანაშაულებებია  : Read More …