ტიპური იურიდიული და საბუღალტრო დოკუმენტები ნებისმიერი სახის სასტუმროსათვის

ჩვენ გთავაზობთ  ნებისმიერი ტიპის საწარმოს შექმნისა და მართვისათვის საჭირო დოკუმენტების უნივერსალურ პაკეტს 1.  სასტუმროს ბიზნეს – გეგმის მომზადებას პერსონალურად თქვენთვის ან ტიპურ ბიზნეს-გეგმას 2. მართვის იურიდიული   და საბუღალტრო დუკუმენტების პაკეტს. პაკეტის ფორმირება ხდება ინდივიდუალურად. უმეტეს შემთხვევაში კი, იგი შედგება შემდეგი Read More …