იურიდიული ენციკლოპედია (ჰ)

იურიდიული ენციკლოპედია ჰააგის 1954 წლის კონვენცია შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ ჰააგის სამართალი ჰააგის სამშვიდობო კონფერენციები ჰაბეას კორპუსი ჰაერსანაოსნო ინფორმაცია ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის კრებული ჰაზავათი