იურისტ ლექტორებს, იურისტ სტუდენტებს

იურიდიული ფაკულტეტების ლექტორებს იურიდიულ პორტალზე www.gen.ge  და მის სატელიტებზე, შეუძლიათ გამოაქვეყნონ თავიანთი სასწავლო მასალები. იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტებსა და დოქტორანტებს შეუძლიათ გამოქვეყნონ თავიანთი ნაშრომები. საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებულია ბანერზე. _____________________________________________