იურიდიული კონსულტაციები On- Line და Off-Line

იურიდიული კონსულტაცია On- Line

იურიდიული მომსახურების ფირმებს და ცალკეულ ადვოკატებს!

თუკი თქვენ კლიენტებს მომსახურებას უწევთ დისტანციურად, შეგიძლიათ ისარგებლოთ პორტალის www.gen.ge  პლათფორმით.

www.gen.ge ყავს მრავალი დაინტერესებული მკითხველი, თქვენი პოტენციური კლიენტები, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში.

!!!
სათანადო კონტრაქტის შემთხვევაში, ჩვენ მზადა ვართ ავიღოთ პასუხისმგებლობა თქვენთან კლიენტების მომართვების რაოდენობაზე.

..

 

….