სამკურნალო პრეპარატების TOP-პოსტების კატალოგში ინფორმაციის განთავსება

სამკურნალო პრეპარატების პოსტების კატალოგი შეიქმნა ამა თუ იმ პრეპარატების შესახებ არსებული პოსტების ერთად თავმოყრის მიზნით.
ამგვარი კატალოგები:
……1. ერთის მხრივ, ხელს უწყობენ მკითხველს სწრაფად იპოვოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია;
……2. მეორეს მხრივ, საშუალებას იძლება აღწერებისა და სხვა მასალების სრული სპექტრი მკითხველმა ერთიანად იხილოს. დასამალი არაა, რომ ბევრი ინფორმაცია, რბილად რომ ვთქვათ, დაზუსტებასა და გადამოწმებას მოითხოვს.

სამედიცინო საიტების ადმინისტრაციებს: თუკი თქვენ ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე გაქვთ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალები სამკურნალი პრეპარატების  შესახებ, ანოტაცია შეგიძლიათ განათავსოთ ამ გვერდზე. ამგვარი ანოტაციების ერთად თავმოყრა და მკითხველისათვის სისტემური სურათის შექმნაა წინამდებარე პოსტის მიზანი. შეგვეხმიანეთ ელფოსტაზე: mpifarm@gmail.com

__________________________________________________