კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები

ტურიზმი

 1. ტიპური იურიდიული და საბუღალტრო დოკუმენტები ნებისმიერი სახის სასტუმროსათვის
 2. ყველა ტიპის სასტუმროს ბიზნეს-გეგმების მომზადება ბანკების, ინვესტორებისა თუ საგრანტო პროექტებისათვის

მშენებლობა

 1. ინერტული მასალების მოპოვების საწარმოს ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
 2. სამშენებლო მასალების წარმოების ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
 3. სამშენებლო საწარმოს ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი

კლუბები

 1. ღამის კლუბის ტიპური დოკუმენტების პაკეტი
 2. მუსიკალური კლუბის ტიპური დოკუმენტების პაკეტი 

კვება

 1. რესტორნის  ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
 2. კაფის ტიპური დოკუმენტების პაკეტი

მედიცინა

 1. კლინიკის ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
 2. აფთიაქის ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
 3. სააფთიაქო ბაზის ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი