მარკეტოლოგი

ვაკანსია – მარკეტოლოგი

GMN – კონტრაქტით სამუშაოდ მიიღებს სტუდენტ–მარკეტოლოგს, რომელსაც აქვს განწყობები თანდათან  ჩამოყალიბდეს  მარკეტინგის დირექტორად.  GMN ეს არის  საკონსულტაციო საიტების ქსელი, რომელიც იქმნება საქართველოშიც და მოიცავს არაგასართობ ფაქტიურად ყველა მიმართულებას.  ჩვენ უპირატესობას მივცემთ კავკასიის ბიზნეს სკოლისა და  იესემის სტუდენტებს, მაგრამ შეუძლიათ განაცხადი გამოაგზავნონ სხვა ინსტიტუტების ინიციატივიანმა სტუდენტებმა. დაინტერესებულმა პირებმა ქართულად გამოაგზავნონ მოკლე სივი, მოტივაციის წერილი, კოორდინატები და სკაიპის მისამართი ელფოსტაზე geonostalgia@gmail.com

_____________________________________________

….