ადვოკატებს, რომლებიც მუშაობენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე!

იურიდიულ ფირმებსა და ცალკეულ ადვოკატებს, რომლებიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე მუშაობენ ვთავაზობთ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსოთ იურიდიულ პორტალზე www.gen.ge.

ამ საიტს წელიწადში 3 000-მდე მოქალაქე მიმართავს  კონსულტაციისათვის.  გრაფიკზე მოცემულია მოქალაქეთა სტატისტიკა, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს  დაფარონ ადვოკატის მომსახურების ხარჯები,
მათი სამომხმარებლო უფლებების დასაცავად.

ამ გრაფიკის ანალიზმა გამოავლინა მიზეზები, რომლებიც იწვევს ამ მომსახურებაზე მოთხოვნილების ზრდას. სავარაუდოდ, საბაზრო მოთხოვნილება ამ ტიპის იურიდიულ მომსახურებებზე გაიზრდება.

ინფორმაციის განთავსებისათვის მოგვწერეთ: Caumednet@gmail.com თქვენი იხდით მხოლოდ მბეჭდავის მომსახურების თანხებს.

..

.

.