ვაკანსია: იურიდიული სტატიების მთარგმნელი

  1. აუცილებელია იურიდიული განათლება. მისაღებია იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტიც
  2. არა გვაქვს ტერიტორიული და სხვა სახის შეზღუდვები
  3. სავარაუდოდ სამუშაო გაგრძელდება დიდხანს. მასალები იდება იურიდიულ საიტზე.

.

.