ადვოკატ ნატო გოგმაჩაძის დისტანციური კონსულტაციები

ადვოკატ ნატო მოგმაჩაძის საკონსულტაციო სტატიები >>>

ადვოკატ ნატო გოგმაჩაძესთან შეკითხვის გასაგზავნად, შეავსეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა; პასუხს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ფოსტაში.

კონსულტაციები ფასიანია. თქვენი შეკითხვის გაცნობის შემდეგ, ჩვენ გამოგიგზავნით ინვოისს და გადახდის შემდგომ მოგაწვდით შეკითხვაზე დეტალურ პასუხს.

    .