საიტების მომზადება იურიდიული, აუდიტორული და საბუღალტრო ფირმებისა და სპეციალისტებისათვის

საიტები მზადდება ერთიან საერთაშორისო ფორმატში და აქვს შემდეგი უპირატესობები:

1. მომზადება შედარებით იაფია;
2. საიტზე უკვე დევს რამდენიმე ათასი გვერდი ინფორმაცია, რომლებიც იზიდავს მკითხველს თქვენს საიტზე;
3. საიტი ინტეგრირებულია  იურიდიულ ინტერნეტ-სივრცეში.

დაგვიკავშირდით ბანერზე მითითებულ ელფოსტაზე.

______________________________________________

.