ბიზნეს გეგმების დაწერა

გრანტებისა და შეღავათიანი კრედიტების, ინვესტიციებისა და ბიზნესის რაციონალურად წარმართვისათვის გთავაზობთ დაბეჭდილ, მზა,  ბიზნეს-გეგმებს, word-ის ფაილის სახით. მოგვწერეთ თქვენთვის სასურველი ბიზნესის დასახელება და მოკლე შინაარსი ელფოსტაზე  caumednet@gmail.com  ესკიზურ დონეზე  გვაქვს 400-მდე მიმართულების ბიზნეს-გეგმა. თუკი არ ემთხვევა თქვენს მიმართულებას –  მოკლე დროში Read More …