სერვისები სამედიცინო ორგანიზაციებისათვის

  1. https://edu.medgeo.net/სამედიცინო-ორგანიზაციებ/
  2. https://edu.medgeo.net/wordpress-კონსულტაციები/
  3. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/2234562439925901?__xts__%5B0%5D=68.ARAXMGRiaIhYdBsYHUUW96FNDh-nV-UjFFgxtxm7UtnBHCnO8UI7ae8F5T70dASIxh5vHF8nL1R_MKoOeIsU_fnrP0pY81Joxd1iRbbcN_i7zDCDG2z-4mQ0RCOLhjh5HS3-eerr-xsP_kosw4UhLP1OGlhzLUKU_VUpCzRV1re2IFgdfcSizJeU-Lxg9QIHugyUj8NBLCTcWMSU94z_l6vLq13NTFuYu6dzWIpyYKiCZNzgkW-MGWMutOB3E52FpvOg7FXU64Wz1zEfe1bBz09XrH3nzOdMxjNomAIPvfu8G-9WHwfIU4DxbWDQaqLVntJsMpzKrtcjpIwUZrjgYMtVNg&__tn__=-R
  4. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/2234564326592379?__xts__%5B0%5D=68.ARAd1u-0qZ3Oa9707lKUMULQ7AKOj3w4I13f9VWu-mcoIEHA7rtGBJ4zBQLx7tgy7MnuAEOM_H_MJSh51ubVNg61BT3zag4dwMzr8CV5_yz8dEa40u_fr8LnbOBqv4ss50FY_gouE1QkVNV7DYnzSlB4dd7vUmHoPSoPQaJc4xTt-vVi7m9BGsNxaUSUEywAdkBqPR2ESLD_obxbHxpOMEhZWHQUjJM8sHwOQYnDNPiYbS-eWR40BZsUkzcbeEi5mm6WaKlnyT68MuJGajso95MuSi2npqGJFbtJcAEkEVqDEM_KWyAJEZ90LYQkR_bR0lDYHmnpqS8EJKiXEVwmmfK3sw&__tn__=-R
  5. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2133572526712508&id=113612158708565&__xts__%5B0%5D=68.ARD_rV4_f7dHVgz65up8TfMrJpIpHVkW2JSOzcnwraTB6vs6Df_NBW2D2vkvYZcfCf5LJKfPQQcsljkd3XtbOAMXrDatuNROv_jLsR1dN_PJbJYqRnYL9GrwlXMvWGSJ7EANQ41G0FUMjYsHJikeAPxNk9kE29ETbZk_kYUswQDCt3J6eXgEus8YWl8g0VuhS0tZH7KxJpXNESGNYcXi5X1J5p502cpLAz8LGoZ9Rzl0vW0M8QfH66aWnqgbwbkqZtyZJFgjDCGGrE2jIAotDOV08XNIr3z4DKVotReiBdJb4iN0bHLvXZddFUSkae67kWXGU6nsOjhOqB5B5nHChwl6Gw&__tn__=-R