ბიზნეს-გეგმის შედგენა

ბიზნეს გეგმები გრანტების, შეღავათიანი სესხების, კრედიტებისა  და ინვესტიციებისათვის

ტიპური ბიზნეს-გეგმების არასრული სია იხილეთ   >>>

biznes gegmaMTVi-  მომსახურებები და სერვისები

♦ მუდმივმოქმედი კონფერენცია  „ბიზნესის იდეიდან გრანტამდე“ 
♦  ბიზნეს-გეგმის მომზადება (შედგენა), ტექნოლოგია, ტექნიკა და მოწყობილობები – სრული სერვისი თქვენი ბიზნეს იდეის სარეალიზაციოდ 
♦  ტიპური ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა)  ყველაზე აქტუალურ თემებზე >>>
♦ ბიზნეს-გეგმა  აისბერგის  თავია.
♦ რა ღირს ბიზნეს-გეგმის მომზადება (შედგენა) 
♦ MTVi-ახალი მომსახურება ტექნიკისა და ტექნოლოგიების მოძიება და შედარებითი ანალიზი
♦ გრანტები. საგრანტო პროექტების მომზადება (შედგენა)
♦ შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის (პროექტის) მომზადება
♦ ბიზნეს გეგმები და კონსულტაციები ემიგრანტთათვის
♦ ემიგრანტები. ბიზნესი. დასაქმება. მომსახურებები
♦ სოციოლოგიური გამოკითხვა: არის თუ არა ჩაწყობა ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამებში ?
♦ “აწარმოე საქართველოში” ახალი ეტაპი იწყება

biznes gegmebiსახელმძღვანელოები ბიზნესგეგმებისა და  საინვესტიციო პროექტების მოსამზადებლად

♦ როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა
♦ როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი
♦ საინვესტიციო პროექტის არსი და მნიშვნელობა
♦ საწარმოთა ფინანსური ანალიზი
♦ ბიზნეს-გეგმების შედგენა. განმარტებითი ლექსიკონი
♦ რა აკლია ქართველს? (დიმიტრი უზნაზე)  

biznes gegmaგრანტები, შეღავათიანი კრედიტები, დონორები

შეღავათიანი კრედიტები და სტარტაპები

♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) პროგრამისათვის  – აწარმოე საქართველოში
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება(შედგება) ოფლის მეურნეობის პროექტებისათვის
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება დამწყებ მეწარმეთა სტარტაპების პროგრამისათვის
,,აწარმოე საქართველოში” – აპლიკაციების შევსება

გრანტები

♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) ძის მწარმოებელი სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამისათვის
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) საგრანტო  კონკურსისათვის  საზღვრის პირა თანამშრომლობის პროგრამის (CBC) ფარგლებში
♦ ბიზნეს გეგმის მომზადება (შედგენა) დამწყები მეწარმეების საგრანტო კონკურსისათვის
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება ( შედგენა) საგრანტო კონკურსის  რეგიონული განვითარების ხელშეწყობისთვის 500000 ევრო
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა)  აგრანტო კონკურსისათვის   სოციალური საწარმოს დაფუძნები მსურველებისთვის
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) საგრანტო კონკურსისათვის  „საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემებისა და მიკრომეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდა“.  
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) საგრანტო კონკურსისათვის  ინოვაციური იდეების განსახორციელებლად 4000 ევრო
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) აგრანტო კონკურსისათვის  რეგიონული განვითარების ხელშეწყობისთვის 500000 ევრო

ასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდამჭერი ახალი როგრამა იწყება  ბიზნეს გეგმების
მომზადება (შედგენა)

♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) პროგრამისათვის ალთა უფლებები და გარემოს დაცვითი სამართლიანობა 2017
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) ალთა ფონდის გრანტისათვის
♦ ბიზნეს გეგმის მომზადება (შედგენა) პროგრამისათვის თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით
ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) – „ელკანააცხადებს საგრანტო კონკურსს
♦ ბიზნეს გეგმების შედგენა (მომზადება) კონკურსისათვის   ღია გრუნტზე ბოსტნეულის სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობაზე
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა) ევენახეობის სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისპროგრამისათვის
♦ ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

biznes gegmebiსაინფორმაციო და მეთოდური მასალები

♦ ბიზნეს-გეგმების მომზადება – მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება და რეალიზაცია 
♦ მესაქონლეობის ფერმის ტიპურ ბიზნეს-გეგმა და მეთოდური მითითებები
♦ მეთოდური მითითებები ყველის წარმოების ბიზნეს-გეგმის შესადგენად
♦ ბიზნეს გეგმების მომზადება სპეციალურად ტბების, წყალსაცავებისა და ტბორებისათვის
♦ თვითღირებულების დათვლა მეცხოველეობაში
♦ ძირტკბილა
♦ გრანტები ძირტკბილას პლანტაციის გასაშენებლად
♦ ფისტა

biznes gegmebis momzadebaსაიტები, ფეისგვერდები და ფეისჯგუფები საქართველო

♦ facebook-ჯგუფები ქართული წარმოების მხარდასაჭერად
♦ გვერდები Facebook-ზე, ქართული წარმოების მხარდასაჭერად
♦ აკაუნტები  ქართული წარმოების მხარდასაჭერად.

biznes gegmebis Sedgenaსაინვესტიციო აქტიობები

♦ Investment offers
♦ Information for Investors and those seeking for investments

sitemap1, 2


თეზაურუსი : ბიზნეს-გეგმების სათაო გვერდი,   ბიზნეს-გეგმების განმარტებითი ლექსიკონი ,ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმებიბიზნეს გეგმების მომზადება, ბიზნეს გეგმების შედგენა, როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმაბიზნეს გეგმაროგორ მოვიზიდოთ ინვესტორი,  ინვესტორი, საინვესტიციო წინადადებები, საინვესტიციო წინადადება,  საინვესტიციო პროექტები, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო წინადადების მომზადება, ბიზნესის მენეჯმენტი, ფინანსური ანალიზი,  საფინანსო ანალიზი, საფინანსო ანალიზი, ფინანსური ანალიზი, ძირტკბილა, საინვესტიციო პროექტი, საინვესტიციო პროექტის მომზადება, ფისტა, რა ღირს ბიზნეს გეგმაბიზნეს-გეგმა, საგრანტო პროექტების შედგენა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმა, შეღავათიანი კრედიტების ბიზნეს გეგმის მომზადება, შეღავათიანი კრედიტების პროექტების მომზადება, ბიზნეს გეგმები რაჭისათვის, ბიზნეს გეგმები ჯავახეთისათვის, ბიზნეს გეგმები კახეთისათვის, ინოვაციაინოვაციური, ინოვაციური ბიზნეს გეგმები, ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის, ემიგრანტები,  ემიგრანტების ბიზნესი,  ემიგრანტების  დასაქმება ,  ემიგრანტების მომსახურებები, მოდის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე ?,  არის თუ არა ჩაწყობა გრანტებზე?,  არის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე , მოდის თუ არა ჩაწყობა შეღავათიან კრედიტებზე?

..