საექსპორტო მიმართულებების კონსალტინგი

კოლსანტინგი ხორციელდება ევროპელ ექსპერტთა მონაწილეობით და ფასები ევროპულია

  1. მაღალტექნოლოგიური, განსაკუთრებით მაღალმომგებიანი საექსპორტო მიმართულებები მაღალმთიანი სოფლებისა და შირაქისათვის
  2. საექსპორტო პროდუქციის წარმოება და მართვა
  3. ტურიზმი
  4. სამედიცინო ტურიზმი
  5. კვების პროდუქტების წარმოება ევრობაზრისათვის
  6. მეცხოველეობა და პროდუქციის ექსპორტი
  7. სანადირო მეურნეობები. უცხოელთა მომსახურებები
  8. ღვინის ექსპორტი
  9. არყის წარმოება და ექსპორტი, მათ შორის-კარტოფილის არყის

.

.