მოსახლეობის იურიდიული განათლება

წინამდებარე პორტალზე მზადდება ბანერების დიდი ციკლი, მიმართული მოსახლეობის იურიდიული განათლებისაკენ. ბანერები 1 წელი იტრიალებს სოციალურ ქსელებში. დაფარვის აუდიტორია – დაახლოებით 500 000 კომპიუტერი.
იურიდიულ ფირმებსა და ცალკეულ იურისტებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ პროექტში.