იურიდიული პოსტები ფეისბუქზე

  1. www.gen.ge – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595011720533088&id=174755489225392
  2. დისტანციური კონსულტაციები – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1329080730501649&id=100001992036569

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595035810530679&id=174755489225392

  1. იურიდიული ფირმებისათვის უცხოენოვანი კლიენტების მოზიდვა – legan services in Georgia –
  2. იყიდება იურიდიული საიტი – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1329104060499316&id=100001992036569
  3. ინფორმაციის განთავსება – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1329104977165891&id=100001992036569
  4. სარეკლამო მენეჯერი – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1329107270498995&id=100001992036569
  5. ვაკანსიები იურისტებისათვის – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1329107680498954&id=100001992036569

.

.