იურიდიული და სატელიტი FB-გვერდები, აკაუნტები და ჯგუფები

ადვოკატები, საადვოკატო ფირმები, ექსპერტიზა, იურიდიული მომსახურებები

იურიდიული, საექსპერტო და აუდიტორული ფირმებისა და ადვიკატთა საყურადღებოდ!
 ფეისბუქში თქვენი აქტივობები ბევრად შედეგიანი გახდება, თუკი თქვენს საიმიჯო გვერდს განათავსებთ პორტალზე www.gen.ge ასეთ შემთხვევაში თქვენი ფეის-გვერდი მიიღებს მთელ რიგ პროგრამულ მომსახურებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მკითხველთა მოდინებას თქვენს  საიმიჯო ვებ-გვერდსა და ფეის-გვერდზე, შესაძლებლობა გექნებათ გააფართოოთ კონტაქტები პოტენციურ კლიენტებთან.

ადვოკატები

საადვოკატო ბიუროები

აუდიტორული ფირმები

ექსპერტიზის ბიუროები

იურიდიული ფირმები

ნოტარიუსი

…………