ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება

დისტანციური კონსულტაციების მისაღებად დააკლიკეთ აქ >>>>

კორპორატიულ სამართალში დიდი გამოცდილების მქონე იურისტები, ბუღალტრები, აუდიტორები გაგიწევენ სრულ კორპორატიულ მომსახურებას (თქვენი მოთხოვნისამებრ – ერთჯერადად ან მრავალჯერადად):

  • – მოგიწესრიგებენ თქვენი კომპანიის იურიდიულ თუ საბუღალტრო მხარეს;
  • – სრულად, მოგიმზადებთ კომპანიისთვის საჭირო იურიდიულ დოკუმენტაციას, ასევე შიდა დოკუმენტაციას, ხელშეკრულებებს, გაგიწევთ ზეპირ და წერილობით იურიდიულ კონსულტაციებს, საჭიროებიდან გამომდინარე (კონსულტაციებს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის ურთიერთობის, მომწოდებლებთან ურთიერთობის, იურიდიულ, ფიზიკურ პირებთან, საჯარო სამსახურებთან, სანიტარულ, მარეგულირებელ  ორგანოებთან დ.ა.შ.) მოგიმზადებთ თქვენს ინტერესებზე მორგებულ ხელშეკრულებებსა თუ სხვა დოკუმენტაციას;
  • – კონფიდენციალობის სრული დაცვით გაგიწევთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას თქვენი მოთხოვნებისა და ინტერესების შესაბამისად.

ელფოსტა: Caumednet@gmail.com; 577 235 400