ტიპური იურიდიული და საბუღალტრო დოკუმენტები ნებისმიერი სახის სასტუმროსათვის

ჩვენ გთავაზობთ  ნებისმიერი ტიპის საწარმოს შექმნისა და მართვისათვის საჭირო დოკუმენტების უნივერსალურ პაკეტს

1.  სასტუმროს ბიზნეს – გეგმის მომზადებას პერსონალურად თქვენთვის ან ტიპურ ბიზნეს-გეგმას

2. მართვის იურიდიული   და საბუღალტრო დუკუმენტების პაკეტს. პაკეტის ფორმირება ხდება ინდივიდუალურად. უმეტეს შემთხვევაში კი, იგი შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან:

  1. საკანონმდებლო პაკეტი სასტუმროების შესახებ
  2. სასტუმროების კლასიფიკაცია და სტანდარტები
  3. სასტუმროს მართვის ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა
  4. ტიპური ხელშეკრულებები პერსონალთან და თანამდებობრივი ინსტრუქციები
  5. მომსახურების შინაგანაწესი, სტანდარტები და თანამშრომელთა მუშაოების წესები
  6. გაყიდვები. ფასების პოლიტიკა, პიარი – რეგლამენტები და ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა
  7. ტიპური ხელშეკრულებები სასტუმროს გარე ურთიერთობებისათვის
  8. შიდა საფირმო წესები
  9. რესტორანი და კვება – რეგლამენტები და ხელშეკრულებები
  10. დიპლომები

_________________________________________

ბმები: http : // hotel.artpeople.ru/ articles/adminplan /

..