იურიდიული სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

რეცენზირებადი იურიდიული სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი . სარედაქციო კოლეგია:

……….

  1. სამართალი და სამართლიანობა. ავტორი – მარიამ ლაბაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,  იურიდიული ფაკულტეტის 1-ლი კურსის სტუდენტი.