იურ. ფორუმი

ქართული იურიდიული ფორუმი ფეისბუქში

ქვემოთ მოცემულია იმ იურიდიული  და თანამდევი თემების სია, რომლებზეც Facebook-ზე  მიმდინარეობს დიალოგები და განხილვა. დიალოგები, როგორც წესი, განთავსებულია სტატიის ბოლოს.

გაუპატიურება
რამდენად დასჯადია ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული მუქარა თათია დოლიძის მიმართ

ქონების რეგისტრაცია
მიწის რეგისტრაციის პრობლემები

სესხები
ონლაინ სესხების პრობლემები