საფინანსო კონსულტანტთან შესაძლო ხელშეკრულების ესკიზი

ფინანსური კონსულტანტის სამუშაოს აღწერილობა ვამტკიცებ (ორგანიზაციის სახელწოდება)               სამუშაოს აღწერილობა _____________________________________________ (დირექტორი, სხვა თანამდებობის პირი)     00.00.200_წ № 00 ________________   ___________________   (ხელმოწერა)   (ხელმოწერის გაშიფვრა) ფინანსურ კონსულტანტს 00.00.200_წ. I ზოგადი დებულებები Read More …