კურორტების პოსტები

ფეის-ჯგუფები (პრომეთე)

 1. https://www.facebook.com/groups/370901596832282/
 2. https://www.facebook.com/groups/567822050380085/
 3. https://www.facebook.com/groups/794803300890446/
 4. https://www.facebook.com/groups/379710592864898/
 5. https://www.facebook.com/groups/300726643942822/
 6. https://www.facebook.com/groups/827950137585460/
 7. https://www.facebook.com/groups/622661578157366/
 8. https://www.facebook.com/groups/2288739551395823/
 9. https://www.facebook.com/groups/602760163520676/
 10. https://www.facebook.com/groups/2366280233605830/
 11. https://www.facebook.com/groups/973083239555774/
 12. https://www.facebook.com/groups/2282698691782111/
 13. https://www.facebook.com/groups/2364479867107359/
 14. https://www.facebook.com/groups/480613839142346/
 15. https://www.facebook.com/groups/575393996309095/
 16. https://www.facebook.com/groups/784704331922951/
 17. https://www.facebook.com/groups/297658777574713/

პოსტები

 1. http://www.medgeo.net/2012/10/09/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 2. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/videos/1937621439866925/
 3. https://www.medgeo.net/2019/01/18/ყუმისთავი/
 4. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754/2019380231444124/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCdp60fkeog-eJOeYoUKL1WAM4nieF6xTVDuFl5_B8a13T6m9qacAQaSoSPHX_DqtlcPjRgD_Q1C7_0fwlC41pVfFeGgI8wqsmRn7PG84wI6EruS8AWzmnG4g8oRvgO2cW9jp3JmORKnQhUrlC0dugMu5zHQOC–D-rahikhDZk0DloWnikVB2utG82D_maZ5uRNkLh9gYt_ZSp0XRFPch8oNJVT7lS665_9ZaRqgnnwblikZVGGzAcXS7DJ_4pAVo_ADQhRund2N2MllGwhvvLpEVcQo6Ud8lhkAwPNMY78bNsfv7YD_XAH749VcPry2Q8&__tn__=-R-
 5. https://www.medgeo.net/2012/10/09/საქართველოს-კურორტები/
 6. https://www.medgeo.net/2012/10/09/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 7. http://www.medgeo.net/2012/10/08/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D-3/
 8. http://www.medgeo.net/2012/10/10/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-3/
 9. http://www.medgeo.net/2012/10/13/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 10. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/videos/227066168192061/
 11. https://www.medgeo.net/2009/12/25/სპელეოთერაპია/
 12. http://www.medgeo.net/2012/10/14/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90/
 13. http://www.medgeo.net/2012/10/18/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D/
 14. http://www.medgeo.net/2012/10/21/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%90/
 15. http://www.medgeo.net/2012/10/22/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90/
 16. http://www.medgeo.net/2012/10/24/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94/
 17. http://www.medgeo.net/2012/10/27/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90/
 18. http://www.medgeo.net/2012/09/28/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90-2/
 19. http://www.medgeo.net/2012/10/30/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90/
 20. http://www.medgeo.net/2012/10/10/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 21. http://www.medgeo.net/2012/10/09/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D/
 22. http://www.medgeo.net/2012/10/14/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98/
 23. http://www.medgeo.net/2012/10/15/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98/
 24. http://www.medgeo.net/2012/10/18/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98/
 25. http://www.medgeo.net/2012/10/20/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-2/
 26. http://www.medgeo.net/2012/10/20/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98/
 27. http://www.medgeo.net/2012/10/28/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98/
 28. http://www.medgeo.net/2012/10/29/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98/
 29. http://www.medgeo.net/2012/10/29/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90/
 30. http://www.medgeo.net/2012/10/30/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 31. http://www.medgeo.net/2012/11/01/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90/
 32. http://www.medgeo.net/2012/11/03/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 33. http://www.medgeo.net/2012/11/15/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/
 34. http://www.medgeo.net/2012/11/15/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90/4
 35. http://www.medgeo.net/2012/11/16/%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/
 36. http://www.medgeo.net/2012/11/17/%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98/
 37. http://www.medgeo.net/2012/11/19/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 38. http://www.medgeo.net/2012/11/20/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D-2/
 39. http://www.medgeo.net/2012/11/22/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 40. http://www.medgeo.net/2012/11/25/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%90/
 41. http://www.medgeo.net/2012/11/27/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 42. http://www.medgeo.net/2012/12/02/%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 43. http://www.medgeo.net/2012/12/04/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-2/
 44. http://www.medgeo.net/2012/12/08/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D/
 45. http://www.medgeo.net/2012/12/08/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 46. http://www.medgeo.net/2012/12/08/%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D/
 47. http://www.medgeo.net/2012/12/08/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/
 48. http://www.medgeo.net/2012/12/13/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 49. http://www.medgeo.net/2012/12/16/%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 50. http://www.medgeo.net/2012/12/22/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98/
 51. http://www.medgeo.net/2012/12/31/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/
 52. http://www.medgeo.net/2013/01/02/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98/
 53. http://www.medgeo.net/2013/01/07/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98/
 54. http://www.medgeo.net/2013/01/07/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 55. http://www.medgeo.net/2013/01/11/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98/
 56. http://www.medgeo.net/2013/01/13/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90/
 57. http://www.medgeo.net/2013/01/14/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90-2/
 58. http://www.medgeo.net/2013/01/16/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90/
 59. http://www.medgeo.net/2013/01/18/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94/
 60. http://www.medgeo.net/2013/01/22/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 61. http://www.medgeo.net/2013/01/23/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90/
 62. http://www.medgeo.net/2013/01/24/%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%90/
 63. http://www.medgeo.net/2013/01/26/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90/
 64. http://www.medgeo.net/2013/01/27/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98/
 65. http://www.medgeo.net/2013/01/29/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 66. http://www.medgeo.net/2013/01/31/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-2/
 67. http://www.medgeo.net/2013/01/31/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%98-2/
 68. http://www.medgeo.net/2013/02/01/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90/
 69. http://www.medgeo.net/2013/02/01/%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%94/
 70. http://www.medgeo.net/2013/02/01/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%98-2/
 71. http://www.medgeo.net/2013/02/04/%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-2/
 72. http://www.medgeo.net/2013/02/06/%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/
 73. http://www.medgeo.net/2013/02/08/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-2/
 74. http://www.medgeo.net/2013/02/09/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-2/
 75. http://www.medgeo.net/2013/02/10/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98/
 76. http://www.medgeo.net/2013/02/10/%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98/
 77. http://www.medgeo.net/2013/02/12/%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98/
 78. http://www.medgeo.net/2013/02/16/%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-2/
 79. http://www.medgeo.net/2013/02/23/%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90/
 80. http://www.medgeo.net/2013/02/25/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98/
 81. http://www.medgeo.net/2013/03/02/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98/
 82. http://www.medgeo.net/2013/03/03/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98/
 83. http://www.medgeo.net/2013/03/07/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94-2/
 84. http://www.medgeo.net/2013/03/08/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90/
 85. http://www.medgeo.net/2013/03/09/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 86. http://www.medgeo.net/2013/03/09/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98/
 87. https://www.medgeo.net/2012/10/09/საქართველოს-კურორტები/
 88. https://www.medgeo.net/2009/12/25/სპელეოთერაპია/
 89. https://www.medgeo.net/2019/01/18/ყუმისთავი/
 90. http://www.medgeo.net/2013/03/09/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98nbsp/
 91. http://www.medgeo.net/2013/03/10/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 92. http://www.medgeo.net/2013/03/10/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90/
 93. http://www.medgeo.net/2013/03/12/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-2/
 94. http://www.medgeo.net/2013/03/13/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98/
 95. http://www.medgeo.net/2013/03/13/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%90/
 96. http://www.medgeo.net/2013/03/13/%E1%83%A1%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-2/
 97. http://www.medgeo.net/2013/03/15/%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90/
 98. http://www.medgeo.net/2013/03/17/%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98/
 99. http://www.medgeo.net/2013/03/17/%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%98/
 100. http://www.medgeo.net/2013/03/17/%E1%83%A3%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90-2/
 101. http://www.medgeo.net/2013/03/19/%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90/
 102. http://www.medgeo.net/2013/03/19/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/
 103. http://www.medgeo.net/2013/03/24/%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94-2/
 104. http://www.medgeo.net/2013/03/27/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 105. http://www.medgeo.net/2013/03/28/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 106. http://www.medgeo.net/2013/04/01/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90/
 107. http://www.medgeo.net/2019/01/18/%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98/
 108. http://www.medgeo.net/2013/04/02/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D/
 109. http://www.medgeo.net/2013/04/04/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98/
 110. http://www.medgeo.net/2013/04/06/%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98-2/
 111. http://www.medgeo.net/2013/04/08/%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98/
 112. http://www.medgeo.net/2013/04/10/%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98-2/
 113. http://www.medgeo.net/2013/04/12/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98/
 114. http://www.medgeo.net/2013/04/16/%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%90/
 115. http://www.medgeo.net/2013/04/20/%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/
 116. http://www.medgeo.net/2013/04/21/%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 117. http://www.medgeo.net/2013/04/21/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 118. http://www.medgeo.net/2013/04/22/%E1%83%AB%E1%83%A3%E1%83%A6%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/
 119. http://www.medgeo.net/2013/04/22/%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98/
 120. http://www.medgeo.net/2013/04/22/%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98/
 121. http://www.medgeo.net/2013/04/23/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 122. http://www.medgeo.net/2013/04/25/%E1%83%AC%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 123. http://www.medgeo.net/2013/04/25/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9D-2/
 124. http://www.medgeo.net/2013/04/26/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98/
 125. http://www.medgeo.net/2013/04/29/%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98/
 126. http://www.medgeo.net/2013/04/30/%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 127. http://www.medgeo.net/2013/04/30/%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94/
 128. https://www.medgeo.net/2012/10/09/საქართველოს-კურორტები/
 129. https://www.medgeo.net/2009/12/25/სპელეოთერაპია/
 130. https://www.medgeo.net/2019/01/18/ყუმისთავი/