ბიზნეს გეგმები და საწარმოთა მომსახურება

ემიგრანტები

 1. ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის 577 235 40013
 2. ემიგრანტთა დაბრუნება

ბიზნესგეგმები

 1. ბიზნეს გეგმა 577 235 4001
 2. ბიზნეს გეგმები 577 235 40013
 3. ბიზნეს გეგმები ემიგრანტებისათვის 577 235 40013
 4. ბიზნეს გეგმების დაწერა7
 5. ბიზნეს იდეები20
 6. საგრანტო პროექტები 577 235 40020+
 7. საერთაშორისო ბიზნეს გეგმები
 8. ემიგრანტთა დაბრუნება
 9. ბიზნესის მენეჯმენტი20+
 10. მცირე ბიზნესი20
 11. ინოვაციური ბიზნეს გეგმები
 12. ლიზინგის პროექტები 577 235 4007
 13. საინვესტიციო პროექტები 577 235 40018
 14. საკრედიტო პროექტები 577 235 40011
 15. ფრანშიზ პროექტები 577 235 40011
 16. სტარტაპი20+
 17. სასტუმროების ბიზნეს გეგმები
 18. აწარმოე20+

ბიზნესის მომსახურება

 1. Business in Georgia9
 2. საბუღალტრო მომსახურებები
 3. მომსახურება მეწარმეთათვის
 4. შეფასება
 5. ერთი სარკმელი მეწარმეთათვის
 6. აგრო ბიზნესი
 7. აუდიტორული მომსახურებები