სამუშაო, ვაკანსიები

სამუშაო, ვაკანსიები

მედიცინა

 1. https://www.facebook.com/173602909329327/photos/a.636319756390971.1073741829.173602909329327/1810632115626390/?type=3
 2. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1584843168231168/?type=3
 3. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1602605343121617/?type=3&theater
 4. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1585829271465891/?type=3&theater
 5. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1599157346799750/?type=3
 6. https://www.facebook.com/173610969904306/photos/a.173611589904244.1073741828.173610969904306/189394704992599/?type=3
 7. https://www.facebook.com/173602909329327/photos/a.636319756390971.1073741829.173602909329327/1775048925851376/?type=3
 8. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1637411649640986/?type=3&theater

ინტერნეტი

 1. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1601793126536172/?type=3
 2. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1601274703254681/?type=3
 3. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1601274146588070/?type=3
 4. https://www.facebook.com/323334724355600/photos/a.1031143393574726.1073741827.323334724355600/1683635074992218/?type=3
 5. https://www.facebook.com/138616353587441/photos/a.138666630249080.1073741828.138616353587441/168925967223146/?type=3
 6. https://www.facebook.com/505294049851760/photos/a.506302043084294.1073741828.505294049851760/531188477262317/?type=3

ვიდეო

 1. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1601792579869560/?type=3
 2. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1601275063254645/?type=3
 3. https://www.facebook.com/1876351625725530/photos/a.1876466925714000.1073741828.1876351625725530/1940405419320150/?type=3
 4. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1615225175192967/?type=3

აგრო

 1. https://www.facebook.com/113468788724806/photos/a.1785761818162153.1073741829.113468788724806/1829418787129789/?type=3
 2. https://www.facebook.com/323334724355600/photos/a.1031143393574726.1073741827.323334724355600/1687885307900528/?type=3
 3. https://www.facebook.com/1659156064146965/photos/a.1659285117467393.1073741828.1659156064146965/1717108958351675/?type=3

საიტი

 1. https://www.facebook.com/323334724355600/photos/a.1031143393574726.1073741827.323334724355600/1683893618299697/?type=3

გაყიდვები, მაღაზია

 1. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1614470095268475/?type=3

ფსიქოლოგია

 1. https://www.facebook.com/118714495503513/photos/a.118729908835305.1073741828.118714495503513/129369771104652/?type=3

თარგმნა

 1. https://www.facebook.com/173602909329327/photos/a.636319756390971.1073741829.173602909329327/1775048925851376/?type=3

იურიდიული პორტალი

 1. https://www.gen.ge/იყიდება/
 2. https://www.gen.ge/sareklamo-menejeri/
 3. https://www.facebook.com/174755489225392/photos/a.668833336484269.1073741828.174755489225392/1832797996754458/?type=3